Badania

ZAKRES DOSTĘPNYCH BADAŃ

  • USG doppler duplex naczyń (badania układu żylnego oraz tętniczego),
  • trójwymiarowa ultrasonografia położnicza USG 3D/4D,
  • USG ginekologiczne,
  • USG narządu ruchu,
  • USG urologiiczne
  • ECHO serca,
  • EKG,
  • spirometria,
  • pomiary poziomu glukozy, cholesterolu, trójglicerydów, hemoglobiny glikowanej,
  • pomiar tkanki tłuszczowej oraz BMI.